Výchova k ochraně životního prostředí

Informace

Zápis do MŠ k 4. 9. 2017

 

Zápis na příští školní rok probíhá opět elektronicky na brněnských webových stránkách „Zápis do mateřských škol“. Přihlášku si rodiče mohou stáhnout a vyplnit od 18. 4. 2017
do 16. 5. 2017.

Kdo nemá možnost si přihlášku vytisknout, vyzvedne si ji osobně u ředitelky mateřské školy s rodným listem dítěte
od 18. 4. 2017 do 12. 5. 2017 po telefonické domluvě na čísle 547 220 073.

Odevzdávání vyplněných a potvrzených přihlášek proběhne v naší mateřské škole v termínu:

pondělí 15. 5. 2017 od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 a

úterý 16. 5. 2017 od 8:00 do12:00 a od 13:00 do 16:30.

Rodiče se dostaví osobně s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Pro "Rozhodnutí o přijetí" se rodiče osobně dostaví na tu mateřskou školu, kam je dítě přijato a které dávají přednost. Zde si vyzvednou rozhodnutí a podepíší Zpětvzetí žádosti
z ostatních MŠ, kam žádosti podávali.

"Rozhodnutí o nepřijetí" bude rozesíláno poštou.

Více informací na https://zapisdoms.brno.cz/

 

 

Mateřská škola Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace, nabízí:

 • angličtinu
 • lyžování
 • plavání
 • in-line bruslení
 • výtvarný kroužek
 • taneční kroužek
 • kroužek flétničky
 • sportovní kroužek
 • přípravu předškoláků na ZŠ
 • individuální přístup
 • spolupráci s psycholožkou
 • spolupráci s logopedkou
 • besídky
 • návštěvy divadel
 • koncerty
 • kouzelnické produkce
 • akce pro rodiče s dětmi
 • výlety
 • zdravé stravování
 • výchovu k ochraně životního prostředí

 

 Provoz MŠ

 6:30 - 16:30

 Školné

500,- Kč měsíčně

Stravné

Celodenní 36,- Kč (do šesti let) nebo 39,- Kč (starší šesti let)

 Obrázek1.png

Název projektu: MŠ Libuška 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003074

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 380 396 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

 

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

 Obrázek11.png

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

 

 

kohout.gif

Mateřská škola

Libušina třída 29
623 00
Brno-Kohoutovice
tel.: 547 220 073
info@mslibuska.cz
IČ: 708 69 201
číslo účtu: 118936621/0100

Školní jídelna

tel.: 547 381 735
tel.: 775 381 735
sj@mslibuska.cz

24. 9. Jaromír

Zítra: Zlata

Bobík

Výroba nábytku pro MŠ

www.bobik-nabytek.cz

Vybíráme z fotogalerie

libuska_photo_right.jpg

libuska_photo_right_2.jpg

libuska_photo_right_3.jpg

Návštěvnost stránek

046184