Výchova k ochraně životního prostředí

Organizační struktura

 

Útvary školy a funkční členění

 

  1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy – vedoucí organizace, který odpovídá

     za plnění úkolů organizace.

 

  1. Jedna z ostatních pedagogických pracovnic je jmenována ředitelkou školy její zástupkyní

     (ne statutární).

 

  1. Škola se člení na úsek: • vedení školy

 

  • pedagogický

 

  • provozní

 

  • školní jídelny

 

  1. Organizační schéma školy

                                            

                                             VEDENÍ  ŠKOLY

                                                               ředitelka školy

 

PEDAGOGICKÝ ÚSEK         PROVOZNÍ ÚSEK        ŠKOLNÍ JÍDELNA          EXTERNÍ ZAM.

 

 zástupkyně ředitelky                školnice                           vedoucí školní jídelny         mzdový účetní

                                                                                                                                      účetní 

                                                                                                                                      

                 * učitelky                            * uklizečka                  * hlavní kuchařka

 

                                                          * topič                         * kuchařka

 

16. 7. Luboš

Zítra: Martina

Bobík

Výroba nábytku pro MŠ

www.bobik-nabytek.cz

Vybíráme z fotogalerie

 

libuska_photo_right_2.jpg

libuska_photo_right_3.jpg

Návštěvnost stránek

059185