Výchova k ochraně životního prostředí

 Mimořádné upozornění:

Mateřská škola je opět v provozu - otevíráme 25. 5. 2020 !

Čtěte Podmínky pro nástup dítěte a Čestné prohlášení

(najdete oba dokumenty v sekci Úřední deska)

Ihned po nástupu dítěte budete tyto dokumenty podepisovat.

Pokud nenastoupíte z různých důvodů - je možné nadále čerpat OČR, platby 

školného jsou však ze zákona povinné pro všechny děti (červen 550,-Kč).

 Výši úplaty za předškolní vzdělávání - školné -

bude odpovídat rozsahu přerušení provozu MŠ, stanoví ředitelka podle

odst. 5 § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výpočet školného na měsíc březen je 250,-Kč.

                                           duben je 0,- Kč

                                            květen je 150,-Kč

Platby školného i stravného na měsíc duben ZASTAVTE ! Pokud vaše platby probíhají-

po skončení mimořádného opatření bude školné  vypořádáno formou vratek, a to

do 30. 6. 2020.

*************************************************************

Nové informace zde:

Dne 7. 5. 2020 byl rozeslán hromadný e-mail, jehož znění je níže.

Dobrý den, vážení a milí rodiče,

dovoluji si Vás předběžně informovat, že dne 13. 5. 2020 proběhne Rada MČ, kde se bude jednat o otevření kohoutovických školek k datu 25. 5. 2020. Myslím, že k tomuto datu bude naše školka opět otevřená. Je tedy nutné zvážit docházku vašich dětí, nahlásit a hlavně odhlásit děti ze stravování v MŠ, a ihned po příchodu do školky budete povinni podepsat Čestné prohlášení a Podmínky pro docházku dítěte. Posílám Vám proto s předstihem oba tyto dokumenty k prostudování, aby jste se v šatně nezdržovali četbou a mohli se rychle podepsat (prosím, čtěte pozorně, ať víte, co podepisujete, děkuji).

Odhlaste si tedy obědy předem, abychom věděli, kolik strávníků a potravin máme zajistit, a Vy jste neplatili obědy za plnou cenu i s náklady. Ihned po zasedání Rady MČ dám konečné informace na Web školky.

Pěkný den.   Čestné prohlášení a Podmínky pro docházku najdete na Úřední desce!

***************************************************************

 

Sledujte naše webové stránky, a informace na dveřích mateřské školy.

V sekci Úřední deska - odkazy pro vás.

Využijte také komunikace po telefonu a e-mailem.

Děkujeme za pochopení

 

 Zápis do MŠ - více informací v sekci INFORMACE

 **************************************************************************

Mateřská škola Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace

Vám nabízí:

 • Zaměření na environmentální výchovu
 • Logopedii
 • In-line bruslení
 • Lední bruslení
 • Lyžování
 • Malý zálesák a přírodovědec
 • Rozšířená příprava na ZŠ - edukativně stimulační skupinky
 • Angličtinu
 • Plavání
 • Příjemné okolí
 • 50 metrů od lesa
 • 400 metrů od CHKÚ Kamenný vrch

__________________________________________

Školní rok 2018/2019,2019/2020-2021

 

 Projekt
MŠ LIBUŠKA 63
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta, vzdělávání pedagogů zaměřené na inkluzi, osobnostně
sociální rozvoj a polytechnické vzdělávání. Dále profesní rozvoj
pedagogů prostřednictvím supervize a spolupráce s rodiči dětí.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 (viz níže plakát)

Publicita_plakát.pdf

 

 https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

 

Plakát A3 Rovný přístup.pdf

 

 

 

 

 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

______________________________________________________

Školní rok 2016/2017, 2017/2018

logo.jpg

Název projektu: MŠ Libuška 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003074

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 380 396 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

 

 


  

kohout.gif

Mateřská škola

Libušina třída 29
623 00
Brno-Kohoutovice
tel.: 547 220 073
info@mslibuska.cz
IČ: 708 69 201
číslo účtu: 118936621/0100

Školní jídelna

tel.: 547 381 735
tel.: 775 381 735
sj@mslibuska.cz

obedy@mslibuska.cz

----------------------------------

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. A. Blechová

tel: 725 654 319

e-mail gdpr@jkaccauting.cz

 

 

 

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Bobík

Výroba nábytku pro MŠ

www.bobik-nabytek.cz

Vybíráme z fotogalerie

 

 

libuska_photo_right_3.jpg

Návštěvnost stránek

065579